Teams en organisatie

Teams en organisatie


"Elke organisatie-cultuur heeft voor haar overleving een bepaalde structuur alsook mensen nodig die met elkaar in interactie gaan om een bepaald doel te bereiken in een bepaalde omgeving." (Schein 1999)

Kennis, ervaring en talent zijn voor een bedrijf het grootste goed. Het is de kunst om die expertise zo goed mogelijk in de organisatie te borgen, te delen en te ontwikkelen. Het liefst terwijl de daily business gewoon doorgaat.

Bij organisatie vragen werk ik altijd samen met één van mijn collega's. Simpelweg omdat je met z'n tweëen meer ziet dan alleen.

Vaststellen van de wérkelijke ontwikkelvraag
Ik ga nooit enkel uit van een probleemstelling op papier. Ik investeer tijd en aandacht aan de daadwerkelijk vraag voordat ik met de opdracht start. Met andere woorden sluiten we met elkaar het juiste contract? Ik doe dit door intakegesprekken te voeren met zowel teamleden als leiders, maar ook door observaties te doen tijdens bijvoorbeeld teambesprekingen of klantcontacten. Zo’n ‘scan’ doe ik op basis van de organisatie missie en visie, wat is de 'vlag' van de organisatie en mijn wetenschappelijke knowhow. Ik richt me daarbij op wat er is aan potentieel en wat er werkt in de organisatie. Zo maak ik een analyse van de huidige cultuur om zo de interventies hierop aan te passen.

Stimuleren van een bedrijfseigen ontwikkelstijl
Ik stel ontwikkelmethodieken en werkvormen samen die passen in de bedrijfscultuur. Ik adviseer welke interventies in welke praktijksituaties voor welke (groepen) medewerkers en leiders effectief zijn. En ik inventariseer wie binnen het bedrijf de juiste competenties heeft om de gewenste kennis, vaardigheden en werkhouding goed op anderen over te brengen.

Structurele borging, on the job
Gerichte, herhaaldelijke en over langere tijd gespreide interventies op de werkplek hebben aantoonbaar meer effect dan een groepssessie ‘op de hei’. Ik bied daarom vaak combinaties van individuele coaching, teamcoaching en vaardigheidstrainingen. Mits verantwoord, beperk ik mijn eigen rol steeds verder tot die van regisseur en laat ik de uitvoering van interventies over aan de medewerkers zelf.

 
Teams en organisatie