Organisatie Advies & Training

Organisatie Advies & Training


Kennis, ervaring en talent zijn voor een bedrijf het grootste goed. Het is de kunst om die expertise zo goed mogelijk in de organisatie te borgen, te delen en te ontwikkelen. Het liefst terwijl de daily business gewoon doorgaat.

Ik koppel leren en ontwikkelen niet los van werken, maar bundel deze tot wezenlijke onderdelen van een bedrijfscultuur. Dat kan dankzij mijn zeer praktijkgerichte aanpak bij:

Vaststellen van de wérkelijke ontwikkelvraag
Ik ga nooit enkel uit van een probleemstelling op papier. Ik observeer ook groepsdynamiek, sociale interacties en individueel gedrag op de werkvloer, bijvoorbeeld tijdens teambesprekingen of klantcontacten. Zo’n ‘scan’ doe ik op basis van de organisatiedoelen en mijn wetenschappelijke knowhow. Ik richt me daarbij vooral op wat er wél is aan potentieel en wat er wél werkt in de organisatie.

Stimuleren van een bedrijfseigen ontwikkelstijl
Ik stel ontwikkelmethodieken en werkvormen samen die passen in de bedrijfscultuur. Ik adviseer welke interventies in welke praktijksituaties voor welke (groepen) medewerkers effectief zijn. En ik inventariseer wie binnen het bedrijf de juiste competenties heeft om de gewenste kennis, vaardigheden en werkhouding goed op anderen over te brengen.

Structurele borging, on the job
Gerichte, herhaaldelijke en over langere tijd gespreide interventies op de werkplek hebben aantoonbaar meer effect dan een groepssessie ‘op de hei’. Ik bied daarom vaak combinaties van individuele coaching, teamcoaching en vaardigheidstrainingen. Mits verantwoord, beperk ik mijn eigen rol steeds verder tot die van regisseur en laat ik de uitvoering van interventies over aan de medewerkers zelf.
Organisatie Advies & Training